Actieve meditatie

Actieve meditaties zijn meditaties die uit verschillende fasen bestaan. Beginnend met een fysieke activiteit zoals bijvoorbeeld bewust ademen, schudden, dansen of ´hummen´. Gevolgd door fasen van ontspanning en stilte. Tijdens deze stilte is meditatie mogelijk. Een tijd om je bewust te zijn van je lichaamssensaties, gedachten en gevoelens op een accepterende manier, zonder oordelen. Dat maakt ze heel geschikt voor ons westerse mensen, omdat we vaak een dynamisch en gehaast leven leiden. Opgehoopte spanning blokkeert de energiestroom in ons lichaam; dit is van invloed op de manier waarop we denken en hoe we ons verhouden tot anderen.
Deze meditaties helpen mee om deze blokkades op te heffen, waardoor er weer ruimte ontstaat voor stroming, ontspanning en plezier.
Dinsdagavonden (vanaf 24 maart 2020)
tijd: 17.30 – 18.45 uur
Plaats: BijdeLichtplaats Zaandam